Apa pandangan MCW berkaitan kes polis minta duit dari pelancong Britain – apa punca ia berlaku dan bagaimana cara paling terbaik untuk banteras

Soalan wartawan…
Apa pandangan MCW berkaitan kes polis minta duit dari pelancong Britain – apa punca ia berlaku dan bagaimana cara paling terbaik untuk banteras?
MCW mahu pihak PDRM lebih tegas dalam menekankan kepentingan integriti dalam perkhidmatan anggotanya dan meningkatkan serta mempelbagaikan usaha membanteras rasuah.
Perlakuan anggota yang dirakam video mengambil rasuah itu benar-benar menjejaskan maruah PDRM.
Antara punca kes ini berlaku adalah kerana kekurangan etika dan kesedaran tentang integriti di kalangan beberapa anggota polis, tekanan kewangan dan keadaan sosioekonomi yang mungkin mempengaruhi tindakan mereka.
Cara terbaik yang mungkin sesuai untuk membanteras masalah ini adalah dengan meningkatkan latihan dan kesedaran tentang integriti di kalangan anggota polis, meningkatkan pengawasan dalaman termasuklah penggunaan segera kamera badan serta melaksanakan prosedur pelaporan dan siasatan yang telus terhadap aduan rasuah dan penyalahgunaan kuasa.
Kerjasama masyarakat dalam melaporkan sebarang penyalahgunaan kuasa atau perlakuan rasuah juga penting dalam usaha pencegahan dan tindakan tegas pengurusan PDRM.
__————————————-
Terdapat perhubungan yang tinggi antara faktor rasuah dan kos sara hidup yang menunjukkan bahawa masalah rasuah sering kali berkait rapat dengan tekanan kewangan dan ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
Peningkatan gaji dan upah yang mencukupi bagi memenuhi keperluan asas hidup masyarakat adalah satu langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan pada rasuah. Apabila individu dan keluarga berdepan dengan tekanan kewangan yang besar, mereka mungkin terpaksa membuat pilihan yang sukar, termasuk menerima rasuah atau berhutang untuk memenuhi keperluan asas.
Kajian yang teliti oleh agensi berkaitan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang corak dan punca rasuah dalam masyarakat. Ini membolehkan pembuat dasar dan pihak berkepentingan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah dan membanteras rasuah secara berkesan.
Memahami akar masalah dan menyediakan penyelesaian yang holistik adalah penting dalam usaha memerangi rasuah dan memupuk integriti dalam masyarakat. Dengan meneruskan percambahan idea dan kritikan membina, MCW boleh memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan perubahan positif dalam sistem sosioekonomi dan perundangan.
————–+
Amat penting juga untuk memberi penekanan terhadap keperluan peningkatan gaji anggota polis dan kelengkapan pejabat polis dengan peralatan yang diperlukan. Memperbaiki persekitaran kerja dan meningkatkan keperluan asas anggota polis adalah langkah penting dalam meningkatkan kecekapan dan integriti dalam perkhidmatan polis.
Peningkatan gaji akan membantu mengurangkan tekanan kewangan yang dialami oleh anggota polis dan keluarga mereka, serta mengurangkan keperluan untuk mencari pendapatan tambahan yang mungkin menimbulkan risiko rasuah. Selain itu, penyediaan alat dan peralatan yang mencukupi akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan anggota polis dalam menjalankan tugas mereka.
Komitmen terhadap peningkatan gaji dan kelengkapan peralatan pejabat polis adalah penting dalam memastikan bahawa anggota polis dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat sambil memelihara integriti dan profesionalisme dalam tugas mereka. Ini adalah langkah yang perlu diambil oleh pihak berkuasa untuk memperbaiki sistem dan menunjukkan komitmen yang teguh terhadap keadilan dan integriti dalam perkhidmatan awam.