CARTA TADBIR URUS – EKSKLUSIF MCW

 

PENAUNG

Peranan
& Fungsi:


Bertindak

     sebagai penaung pertubuhan MCW


Memberi
nasihat kepada Organisasi Kepimpinan Tertinggi MCW.

AHLI LEMBAGA
PENASIHAT

Peranan
& Fungsi:


Sumber
rujukan utama MCW


Mencetus
idea dan pandangan berkaitan hala tuju dan strategi pergerakan MCW;


Memberi
nasihat kepada Kepimpinan Tertinggi MCW

PENTADBIRAN UTAMA

(KEPIMPINAN
TERTINGGI MCW)

Peranan
& Fungsi:


Membentuk
dasar & strategi MCW


Melaksana
dasar & strategi berdasarkan hala tuju yang ditetapkan secara
efisyen serta efektif;


Mentadbir
dan mengurus keseluruhan operasi harian ibu pejabat; Menyediakan
Kenyataan Media yang bersesuaian bagi menyokong atau komen terhadap               SPRM atau kerajaan.


Menyedia
laporan kepada Penaung & Lembaga Penasihat.


Memainkan
peranan peningkatan dana bagi memastikan pembiayaan kos pentadbiran dan
program MCW berjalan lancar.

PANEL
PEMIKIR

Peranan
& Fungsi:


Memberikan
idea dan pandangan mengikut perkembangan semasa MCW.


Berkongsi
pengalaman dalam bidang masing-masing, memberi idea untuk menjana
kewangan MCW.


Bertindak
sebagai kumpulan yang mengupas permasalahan yang timbul berkaitan isu
rasuah negara.


Menyalurkan
idea atau modul yang sesuai untuk memantapkan hala tuju MCW.

PENGURUSAN
PROGRAM

(AJK
DAN BIRO)

Peranan
& Fungsi:


Memastikan
program utama dan aktiviti MCW selari dengan objektif penubuhan.

Memastikan
setiap program mempunyai impak tinggi dan boleh diukur             keberkesanan terhadap khalayak sasaran.

Melaksanakan
tugasan program berkaitan integriti, anti rasuah selaras       dengan kehendak kerajaan dan SPRM.