Pendaftaran Keahlian

KATEGORI KEAHLIAN DALAM MCW

1.        AHLI BIASA
Berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai jati diri yang tinggi untuk menghindarkan diri daripada perlakuan rasuah. Membayar yuran pendaftaran sebanyak RM 30 dan yuran tahunan sebanyak RM 50 setahun ATAU yuran seumur hidup sebanyak RM 200.

2.        AHLI BERSEKUTU
Terbuka kepada mana-mana persatuan atau pertubuhan yang berdaftar di Malaysia.

3.        AHLI KEHORMAT
Terbuka kepada individu yang berjasa kepada masyarakat berdasarkan pencalonan daripada ahli MCW atau dianugerahkan oleh MCW kepada individu yang difikirkan wajar dan layak. Tiada yuran dikenakan dan menerima hak sebagai ahli kecuali hak mengundi dan diundi.

4.        AHLI SUKARELAWAN
Terbuka kepada mana-mana individu yang berminat tanpa had umur dan tanpa membayar sebarang yuran. Boleh menyertai pelbagai program, menjadi aktivis dan tidak memegang sebarang jawatan dalam organisasi MCW.

Nota penting:
Kesemua kategori keahlian ini perlu didaftar dan diluluskan dalam mesyuarat rasmi AJK MCW.