Teliti semula transformasi agensi penguatkuasaan

1- Laporan Kemajuan NACP 2019-2023 menunjukkan hanya 37 atau 33% dari 111 inisiatif NACP sudah dilaksana, apa punca menyebabkan pencapaian sangat perlahan?
2- Apakah kerajaan tidak melihat NACP sebagai panduan penting dalam melawan rasuah di negara ini?
3- Beberapa pindaan termasuk Perlembagaan Persekutuan perlu dibuat untuk capai inisiatif dalam NACP, sejauhmana kesungguhan kerajaan dalam memastikan usaha ini digerakkan?
4- Salah satunya berkaitan proses transformasi IPCMC kepada Suruhanjaya Integriti Penguat Kuasa yang hingga kini pindaan masih tidak dibuat di Parlimen, mangapa ia berlaku?
5- Penglibatan dan peranan ahli politik khususnya Ahli Parlimen dan ADUN perlu untuk percepat capai keseluruhan inisiatif NACP?
6- Ada pihak mensyorkan supaya NACP diletakkan dibawah bidang kuasa Ketua Setiausaha Negara, bagaimana pandangan tuan?
7- Malaysia perlu keluar dari stigma dan persepsi negara yang merekodkan kadar rasuah yang tinggi, mengapa?
8- Indeks Persepsi Rasuah (CPI) negara jatuh tahun lalu, apakah dengan menjayakan NACP, ia mampu memulihkan kembali CPI negara?
9- SPRM sebagai agensi penting melawan rasuah, syor untuk meningkatkan keupayaan mereka supaya lebih berkesan dalam penyiasatan dan pendakwaan kes berkaitan rasuah?