Respons MCW-Wajarkah sekiranya Seksyen 17A Akta SPRM 2009 ini dikuatkuasakan kepada penjawat awam bagi mereka yg melakukan rasuah untuk mendapatkan sesuatu projek?

Soalan wartawan… Seksyen 17A Akta SPRM 2009 iaitu kesalahan oleh organisasi komersial tidak diperluaskan kepada penjawat awam sebaliknya ia terpakai badan swasta dan korporat sahaja.
Wajarkah sekiranya akta ini dikuatkuasakan kepada penjawat awam bagi mereka yg melakukan rasuah untuk mendapatkan sesuatu projek?
*Respons MCW*
Idea untuk memperluaskan seksyen ini kepada penjawat awam adalah satu cadangan yang wajar dipertimbangkan kerana beberapa sebab:
Meluaskan skop Seksyen 17A kepada penjawat awam akan memastikan tiada perbezaan antara sektor swasta dan awam dalam menghadapi hukuman terhadap rasuah. Ini juga akan menghantar mesej jelas bahawa rasuah tidak akan diterima dalam mana-mana sektor.
Memperluaskan seksyen ini kepada penjawat awam akan memaksa penjawat awam untuk lebih bertanggungjawab dalam tugas mereka. Dengan hukuman yang sama berat, penjawat awam akan lebih berhati-hati dan menjaga integriti mereka dalam menjalankan tugas.
Langkah ini juga boleh menjadi satu bentuk usaha pencegahan yang tegas. Jika penjawat awam tahu bahawa mereka boleh didakwa di bawah undang-undang yang sama seperti sektor swasta, ia boleh mencegah mereka dari terlibat dengan rasuah.
Ia juga akan memperkukuhkan usaha SPRM dalam membanteras rasuah secara menyeluruh, tidak kira sektor mana yang terlibat. Ini akan menyokong matlamat negara untuk bebas rasuah.
Namun begitu, terdapat beberapa perkara lain yang perlu diambil kira:
Penjawat awam mempunyai fungsi yang unik berbanding sektor swasta dan ini mungkin memerlukan pendekatan yang berbeza dalam penguatkuasaan undang-undang.
Sebelum meluaskan skop akta ini, perlu ada kajian dan penambahbaikan dalam proses dan sistem dalaman penjawat awam untuk memastikan mereka dilengkapi dengan latihan dan kesedaran mengenai undang-undang antirasuah.
Secara keseluruhannya, memperluaskan Seksyen 17A kepada penjawat awam boleh menjadi langkah yang wajar untuk meningkatkan integriti dan akauntabiliti dalam sektor awam, serta menguatkan usaha membanteras rasuah secara menyeluruh di Malaysia.
Tambahan….
Jika diteliti ‘spirit’ pengenalan Seksyen 17A dan rasionalnya, kita akan dapati konsep “‘Liabiliti korporat’ dalam Seksyen 17A Akta SPRM 2009 adalah merujuk kepada kesalahan oleh organisasi komersial. Peruntukan ini mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2020.
Berdasarkan peruntukan ini, organisasi komersial boleh didakwa dan dihukum sekiranya membenarkan pegawai/kakitangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapat apa-apa faedah bagi organisasi komersial itu.
Seksyen 17A Akta SPRM meletakkan beban pencegahan rasuah ke atas organisasi komersial dan pengurusannya. ‘Kesalahan berlaku apabila:
seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial
memberikan / bersetuju untuk memberikan / menjanjikan / menawarkan suapan (rasuah).’
“Rasuah bertujuan:
untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau
untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.”
Perkhidmatan awam umumnya lebih bersifat memberikan perkhidmatan bukannya menjalankan perniagaan.
Mungkin, institusi tertentu spt GLC dan subsidiariesnya mungkin lebih relevan. Namun penubuhan GLC adalah tertakluk kepada akta syarikat dan Seksyen 17A ada kaitannya jika motif penubuhannya lebih bersifat ‘profit oriented’.
Manakala penjawat awam adalah tertakluk kepada peruntukan undang 2 sedia ada dan hukuman yg berkaitan. Mungkin akan berlaku pertindihan undang-undang jika seksyen ini dikembangkan.
Suka

Komen
Hantar
Kongsi