ISU KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA –PROJEK KAPAL TEMPUR PESISIR (LCS)

PEMERHATI RASUAH MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA

11 OKTOBER 2023

ISU KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN KAPAL PERONDA GENERASI KEDUA

–PROJEK KAPAL TEMPUR PESISIR (LCS)

  1. Pemerhati Rasuah Malaysia (MCW) memandang serius terhadap dapatan

Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) mengenai perkembangan kemajuan

Projek Pembangunan Kapal Peronda Generasi Kedua – Projek Kapal Tempur Pesisir

(LCS) di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) bagi tempoh Oktober

2022 hingga Mei 2023. Secara tegasnya, isu-isu berkaitan dengan pengurusan projek

dan kelewatan pembinaan LCS ini mesti segera ditangani demi menjaga kepentingan

negara dan rakyat Malaysia.

  1. MCW mengesa agar kerajaan dan MINDEF benar-benar serius menekankan

aspek ketelusan serta akauntibiliti dalam pengurusan projek ini. Penyediaan maklumat

yang jelas mengenai kos, masa dan perkembangan projek boleh diakses dengan

mudah oleh orang awam atau pemegang saham supaya dapat mendapat gambaran

yang tepat mengenai projek ini.

  1. Keputusan untuk tidak mendapatkan persetujuan Jabatan Peguam Negara

(AGC) bagi Perjanjian SA 6 wajar diteliti semula dan diberikan perhatian serius.

Berdasarkan senario ini, pihak kami mendesak agar semua perjanjian kontrak dengan

syarikat perlu dirujuk dan disemak oleh AGC bagi memastikan kepatuhan undang

undang.

  1. MCW juga mengesa agar kawalan dan pemantauan terus ditingkatkan untuk

memastikan projek ini dapat diselesaikan dalam masa yang lebih cepat dengan

anggaran kos yang lebih jimat. Kelewatan menyiapkan reka bentuk dan pelaksanaan

perjanjian kontrak perlu diteliti dengan serius. Kerajaan perlu lebih telus melibatkan

pemegang saham, orang awam dan NGO yang berminat secara aktif membuat

pemantauan ke atas projek ini. Keterlibatan orang awam yang berpengalaman dan

NGO pasti dapat membantu menjaga akauntabiliti dalam pengurusan projek ini. Semua

kontrak perlu dipatuhi dan pengawasan sepenuhnya perlu ditingkatkan dari semasa ke

semasa untuk memastikan prestasi syarikat kontraktor berkenaan.5.

MCW mengambil maklum keputusan untuk mengurangkan bilangan LCS

sebagai langkah yang baik dalam mengurangkan kos. Namun, kita perlu memastikan

bahawa keputusan ini tidak merosakkan keupayaan pertahanan negara.

Pengambilalihan BNS oleh Ocean Sunshine Bhd. (SPV) harus dilaksanakan dengan

telus untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, pihak bank dan pembekal

dalam pelaksanaan projek pembinaan LCS.

  1. MCW amat berharap kerajaan memandang serius terhadap isu projek ini dan

mengesa semua pihak yang terlibat mengambil tindakan sewajarnya untuk

menyelesaikan setiap masalah berkaitan projek pembangunan LCS tanpa banyak

alasan bagi memastikan pembinaan aset pertahanan negara berjaya dan menjamin

keselamatan rakyat. MCW juga mahu projek ini menjadi bukti bahawa kerajaan sedang

mengotakan kata dalam memperkasa nilai integriti dan akauntabiliti pentadbiran

negara.

Haji Jais bin Abdul Karim

Presiden