Pandangan MCW berkenaan sejauh mana Integriti berhubung kutipan sumbangan bagi membantu mereka yang di timpa musibah atau program rakyat

Soalan wartawan….

Salam tuan haji. Boleh dapatkan pandangan MCW dalam perkara berikut.

Sejak kebelakangan ini, timbul isu crowdfunding atau meminta sumbangan orang ramai bagi membantu rakyat ditimpa musibah atau menjayakan program/projek rakyat. Namun, ia menimbulkan persoalan dalam kalangan orang ramai sejauh mana integriti berhubung hasil kutipan dana itu.

1) Wajarkah tindakan itu dipantau?
2) Adakah Akta Pengubahan Wang Haram mempunyai kuasa untuk mengawal aktiviti crowdfunding tersebut?
3) Bagaimana untuk mengenalpasti kesahihan objektif pengutipan tersebut?
4) Adakah rakyat Malaysia terlalu murah hati tanpa menyemak fakta?
5) Adakah ini sudah/boleh menjadi salah satu teknik scammers?

Terima kasih atas pandangan tuan.
[11:46, 7/3/2023] Jais Bin Abdul Karim: DERAF RESPONS MEDIA MCW BERKENAAN ISU CROWDFUNDING

1) Wajarkah tindakan itu dipantau?

Ya, adalah penting untuk memantau tindakan crowdfunding atau pengumpulan sumbangan untuk memastikan integriti penggunaan dana yang diterima. Pemantauan dapat membantu memastikan dana tersebut digunakan dengan tepat dan mencapai objektif yang ditetapkan. Badan berwajib, seperti agensi penguatkuasaan atau NGO boleh melaksanakan pemantauan untuk memastikan keberkesanan dan kepercayaan dalam pengumpulan dana.

2) Adakah Akta Pengubahan Wang Haram mempunyai kuasa untuk mengawal aktiviti crowdfunding tersebut?

Akta Pengubahan Wang Haram Malaysia (AMLA) mungkin tidak secara langsung mengawal aktiviti crowdfunding, kecuali jika dana yang dikumpulkan melibatkan kegiatan yang melanggar undang-undang pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah lain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Walau bagaimanapun, undang-undang dan peraturan mengenai crowdfunding mungkin berbeza-beza mengikut negara dan perlu diperhatikan untuk memastikan aktiviti tersebut beroperasi dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3) Bagaimana untuk mengenalpasti kesahihan objektif pengutipan tersebut?

Untuk mengenal pasti kesahihan objektif pengutipan dana, penting untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi yang cermat. Berikut beberapa langkah yang boleh diambil:

– Periksa dan semak latar belakang pihak yang mengumpulkan dana. Cari maklumat mengenai organisasi atau individu tersebut, termasuk rekod kewangan mereka dan sejarah kerja mereka.
– Carilah maklum balas dan ulasan dari orang lain yang telah menyumbang atau mengenali pihak yang mengumpulkan dana tersebut.
– Pastikan terdapat butiran yang jelas mengenai bagaimana dana akan digunakan dan objektif pengutipan dana tersebut.
– Jika mungkin, hubungi organisasi atau individu tersebut secara langsung untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai program atau projek yang akan dijalankan.

4) Adakah rakyat Malaysia terlalu murah hati tanpa menyemak fakta?

Tidak semua rakyat Malaysia terlalu murah hati tanpa menyemak fakta, tetapi seperti dalam mana-mana masyarakat, terdapat peluang di mana individu atau organisasi yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan rasa belas kasihan atau kemurahan hati orang ramai. Penting bagi setiap individu untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi sebelum menyumbang atau memberikan sokongan kepada pengutipan dana atau program amal. Kesedaran tentang pentingnya verifikasi dan penilaian yang teliti sedang berkembang di kalangan masyarakat untuk mengelakkan penipuan dan penyalahgunaan dana.

5) Adakah ini sudah/boleh menjadi salah satu teknik scammers?
Ya, pengumpulan dana melalui crowdfunding telah menjadi satu cara yang digunakan oleh beberapa penipu untuk memperoleh dana dengan cara menipu orang ramai. Penipuan crowdfunding adalah masalah serius yang boleh berlaku dalam mana-mana negara. Oleh itu, adalah penting untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum menyumbang untuk memastikan bahawa dana tersebut akan digunakan dengan tepat dan oleh pihak yang sah. Ada beberapa tanda yang boleh diambil kira, seperti ketiadaan butiran yang jelas, permintaan dana yang berlebihan, dan kurangnya rekod atau transparansi dalam penggunaan dana. Jika ada keraguan, lebih baik menghubungi badan penguatkuasa atau sumber yang sah untuk mendapatkan maklumat lanjut.