SPRM Perlu bebas dan berautonomi melaksana tugas

1. Saya percaya bahawa kerajaan sekarang mempunyai komitmen untuk membanteras rasuah. Namun, kita perlu mengakui bahawa langkah-langkah populis juga boleh memberikan kesan positif kepada usaha membanteras rasuah. Apapun bentuknya, usaha membanteras rasuah perlu dilakukan dengan komitmen dan tindakan yang konsisten.

2. Penggunaan istilah “pendakwaan terpilih” adalah suatu tindakan yang boleh menimbulkan tanda tanya. Ini kerana proses undang-undang yang adil perlu dipastikan dan kesemua pihak yang disyaki mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan diri mereka. Oleh itu, penggunaan istilah tersebut perlu dibincangkan dengan teliti dan memastikan bahawa kes pendakwaan dilaksanakan secara adil.

3. Penahanan individu terpalit rasuah yang melibatkan ahli perniagaan, pemimpin politik, penjawat awam, dan pegawai penguat kuasa menunjukkan bahawa rasuah masih menjadi masalah di Malaysia. Kita perlu mengakui bahawa usaha membanteras rasuah adalah satu proses yang berterusan dan perlu dijalankan secara konsisten. Tindakan keras dan konsisten perlu diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktiviti rasuah, tanpa mengira kedudukan dan status mereka.

4. SPRM seharusnya tidak menjadi alat politik. Ini kerana SPRM harus menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik. SPRM harus diberikan kebebasan dan autonomi penuh untuk menjalankan tugas mereka tanpa sebarang campur tangan politik.

5. Saya percaya bahawa SPRM melakukan tugas mereka dengan cekap dan efektif. Tindakan SPRM dalam memerangi rasuah telah mendapat sokongan awam kerana ia membantu membangun negara yang bersih dan bebas dari rasuah. Oleh itu, kita perlu memberikan sokongan yang kuat kepada SPRM dalam usaha mereka membanteras rasuah.

6. Saya bersetuju bahawa keinginan yang kuat dan kerja keras daripada agensi seperti SPRM adalah penting dalam membanteras rasuah. Rasuah tidak seharusnya menjadi budaya dalam mana-mana organisasi atau negara. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memupuk kesedaran dan membina budaya kebersihan dan kejujuran dalam masyarakat dan organisasi.