Ceramah integriti untuk staf RTM Kedah

Alor Setar, 3 Oktober 2022- Seusai menyampaikan ceramah integriti untuk staf RTM Kedah, Presiden ditemuramah oleh wartawan RTM mengenai peranan atau kekuatan MCW dalam memberi kesedaran dan pendidikan antirasuah kepada masyarakat awam di Malaysia.