Respons MCW-PM arah KSN meminta semua Ketua Jabatan melaporkan perbuatan salah laku

Semalam, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd. Zuki Ali untuk membuat satu ketetapan supaya setiap ketua jabatan mesti melaporkan perbuatan salah laku dalam jabatan mereka, jika tidak, mereka tidak akan dinaikkan pangkat:
Soalan wartawan – Bukankah sistem laporan ini sudah lama ada cuma tidak dilaksanakan dengan sebaiknya?
Respons MCW
Ya, benar bahawa sistem laporan untuk melaporkan perbuatan salah laku seperti ini sudah lama wujud. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Arahan terbaru Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd. Zuki Ali, untuk membuat satu ketetapan bahawa setiap ketua jabatan mesti melaporkan perbuatan salah laku dalam jabatan mereka atau mereka tidak akan dinaikkan pangkat, bertujuan untuk memperkukuh pelaksanaan ini.
Pandangan dan langkah lain yang perlu dilaksanakan adalah –
1. *Integriti dan Ketegasan Ketua Jabatan:*
– Terdapat segelintir pegawai yang tidak berintegriti dan lemah dari segi pegangan agama. Ini bukan sahaja melibatkan orang Melayu, tetapi juga bangsa lain. Ketua jabatan perlu bertindak tegas terhadap pegawai yang gagal melaporkan kes rasuah dan salah laku.
– Tindakan tatatertib harus diambil ke atas ketua jabatan yang gagal melaksanakan tugas mereka dengan baik, seperti yang ditetapkan dalam Para 3(1)(2) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 2002 (Pindaan).
2. *Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 2002 (Pindaan):*
– Menurut Perkara 3, Bahagian IB, tugas kawalan dan pengawasan tatatertib adalah tanggungjawab setiap pegawai. Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan, atau tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan oleh pegawai bawahannya, boleh dianggap cuai dan tidak bertanggungjawab, dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.
3. *Tanggungjawab Berlapis:*
– Tanggungjawab untuk memastikan disiplin dan kepatuhan terhadap perintah dan arahan diturunkan melalui pelbagai peringkat, dari penjawat awam itu sendiri sehingga ke Pengarah dan Ketua Pengarah.
– Jika setiap peringkat ini melaksanakan tugas mereka dengan baik, masalah rasuah dan salah laku boleh dikekang dan ditangani di peringkat jabatan itu sendiri sebelum sampai ke peringkat tertinggi.
4. *Pelaksanaan yang Berkesan:*
– Ada kemungkinan bahawa semua pegawai tidak terlibat atau semua terlibat dalam kegagalan melaporkan dan menangani rasuah dan salah laku. Oleh itu, penting untuk memastikan setiap peringkat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan berkesan untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Arahan dan panduan yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah langkah yang penting untuk memperkuatkan integriti dalam perkhidmatan awam. Dengan memastikan setiap ketua jabatan bertanggungjawab melaporkan kesalahan, diharapkan isu integriti dan rasuah dapat ditangani dengan lebih berkesan.