Respons Media MCW-berkenaan inisiatif e-testing JPJ

Inisiatif dan sistem ini dikatakan dapat meningkatkan integriti, pengeluaran lesen memandu, memudahkan proses auditan dan pemantauan aktiviti ujian secara elektronik. Apa pandangan MCW mengenai inisiatif ini, adakah ia boleh mengelak isu integriti, rasuah dalam kalangan anggota JPJ?
Respons Media MCW
MCW yakin inisiatif eTesting JPJ di sekolah memandu boleh menjadi langkah positif dalam mengurangkan kemungkinan berlakunya isu-isu integriti dan rasuah dalam proses pemberian lesen memandu.
Dengan sistem digital ini, terdapat kurang interaksi langsung antara calon ujian dengan anggota JPJ, yang boleh mengurangkan ruang berlakunya penyelewengan.
Penggunaan teknologi dalam ujian memandu juga membolehkan proses penilaian berlaku secara objektif dan konsisten. Ini dapat meningkatkan integriti keseluruhan proses, memastikan bahawa calon dinilai berdasarkan kebolehan mereka, bukan melalui pengaruh atau penyelewengan.
Sistem elektronik akan memudahkan pemantauan dan audit terhadap aktiviti ujian memandu. Rekod elektronik yang terperinci membolehkan pihak berkuasa mengesan sebarang ketidaknormalan atau kejanggalan dengan lebih efisien, membantu dalam mengesan dan mencegah penyelewengan.
Oleh itu, MCW melihat inisiatif eTesting sebagai langkah positif dalam meningkatkan integriti dan efisiensi dalam sistem pemberian lesen memandu. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk terus memantau pelaksanaan dan memastikan bahawa sistem ini digunakan dengan penuh ketelusan dan keadilan untuk kepentingan semua pihak.