Sidang meja bulat dan mesyuarat AJK

Sabtu, 6 Januari 2024 jam 10 pagi di pejabat MCW Kajang diadakan SIDANG MEJA BULAT MCW: Siasat dulu, dakwa barulah beritahu awam atau sebaliknya.
Pada sesi petang MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA MCW – BIL. 3/2023-2026 juga diadakan di pejabat MCW. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:
AGENDA MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA MCW – BIL. 3/2023-2026
AGENDA 1: UCAPAN PENGERUSI MESYUARAT
AGENDA 2: MENELITI, BERBINCANG DAN MENGESAHKAN DOKUMEN C HINGGA I.
AGENDA 3: HAL-HAL LAIN.
SENARAI DOKUMEN MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA MCW-BIL. 3/2023-2026
Dokumen A – SURAT PANGGILAN MESYUARAT
Dokumen B – AGENDA MESYUARAT
Dokumen C – MINIT MESYUARAT AJK MCW KALI KEDUA YANG TELAH BERLANGSUNG PADA SABTU, 28 OKTOBER 2023.
Dokumen D – LAPORAN AKTIVITI IBU PEJABAT.
Dokumen E – LAPORAN PERKEMBANGAN PERTANDINGAN VIDEO INTEGRITI MCW-IIM
Dokumen F – SENARAI KEAHLIAN MCW – AMBILAN 22 UNTUK KELULUSAN MESYUARAT.
Dokumen G – SENARAI AKTIVITI MCW YANG TERKINI & SENARAI ARTIKEL, PENGLIBATAN MCW DALAM MEDIA DAN PENERBITAN MCW BAGI BULAN OKTOBER 2023 HINGGA 6 JANUARI 2024.
Dokumen H – LAPORAN KEWANGAN MCW.
Dokumen I – FAQ berkenaan isu bayaran yuran tahunan keahlian untuk ahli lama MCW.