RESPONS MEDIA MCW BERKENAAN PENDEDAHAN PMX RASUAH DALAM JPN YANG SERIUS.

RESPONS MEDIA MCW BERKENAAN PENDEDAHAN PMX RASUAH DALAM JPN YANG SERIUS.

Masalah rasuah dan salah guna kuasa adalah isu serius yang telah menjadi budaya dalam pelbagai organisasi dan institusi termasuklah di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia atau JPN. Pendedahan PMX adalah tepat dan memerlukan tindakan segera semua pihak.

Rasuah dan salah guna kuasa dalam JPN amat berbahaya kerana integriti sistem pendaftaran negara yang terjejas akan membahayakan keselamatan negara dan merosakkan kepercayaan orang awam terhadap kerajaan dan institusi-institusi awam.

Untuk menangani masalah rasuah dan salah guna kuasa dalam JPN, langkah-langkah berikut boleh diambil:

1. Penambahbaikan sistem dan teknologi: Penggunaan teknologi dalam proses pendaftaran negara boleh membantu mengurangkan kebergantungan pada interaksi manusia dan mengurangkan peluang untuk penyelewengan. Sistem pengurusan data yang cekap dan terkini perlu dipertingkatkan untuk mengurangkan peluang penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. MCW sarankan reset warganegara dibuat dengan memperkenalkan kad pengenalan baharu yang ada ciri-ciri keselamatan terkini. Kad pengenalan yang sedia ada telah digunakan hampir 15 tahun dan mudah diceroboh.

2. Meningkatkan kesedaran dan latihan etika: Penting untuk memberikan latihan etika dan kesedaran kepada kakitangan JPN mengenai tanggungjawab mereka sebagai penjawat awam dan betapa pentingnya integriti dalam perkhidmatan awam. Ini boleh dilakukan melalui kursus, bengkel dan program pembangunan profesional.

3. Memperkuatkan prosedur pengurusan dan ketelusan: Sistem pengurusan yang kukuh dan prosedur ketelusan yang jelas perlu dikuatkuasakan dalam JPN. Ini termasuk pemeriksaan dalaman, audit dan penilaian prestasi bagi memastikan tindakan rasuah dan salah guna kuasa dapat dikesan dan diberikan tindakan segera.

4. Mewujudkan mekanisme aduan dan perlindungan pelapor: Perlu ada saluran aduan yang selamat dan boleh dipercayai bagi kakitangan JPN dan orang awam untuk melaporkan sebarang penyelewengan atau tindakan rasuah. Perlindungan pelapor yang sewajarnya perlu diberikan untuk memastikan mereka yang melaporkan tidak terdedah kepada sebarang gangguan atau tindakan balas negatif.

5. Penguatkuasaan undang-undang dan hukuman yang tegas: Hukuman yang tegas bagi kesalahan rasuah dan salah guna kuasa adalah penting untuk memastikan keadilan dan pencegahan jenayah ini. Penegakan undang-undang haruslah telus, adil dan bebas daripada campur tangan politik.

6. Membina budaya integriti: Penting untuk membina budaya integriti yang kukuh di kalangan kakitangan JPN. Ini boleh dilakukan melalui kempen komunikasi, pendidikan moral dan etika, dan contoh teladan daripada pengurusan dan pemimpin JPN.

Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan serta memerlukan sokongan dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia untuk memastikan pencegahan rasuah dan salah guna kuasa menjadi keutamaan utama.

Haji Jais Abdul Karim
Presiden
Pemerhati Rasuah Malaysia