RESPONS MCW BERKENAAN Pendedahan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai wujudnya ‘naungan politik’ yang melindungi pengendali platform perjudian dalam talian adalah perkara yang serius

Adakah MCW mendesak kerajaan mendedahkan nama ahli politik dari parti mana yang terlibat dengan perbuatan itu?

Kenapa kerajaan mesti dedahkan nama mereka yang terlibat?

Kalau perkara ini tidak ditangani segera, apa kebimbangan MCW?

RESPONS MCW

Pendedahan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai wujudnya ‘naungan politik’ yang melindungi pengendali platform perjudian dalam talian adalah perkara yang serius. Jika terbukti benar, ini menimbulkan kebimbangan mengenai integriti dan ketelusan dalam penguatkuasaan undang-undang serta isu moral dan keselamatan masyarakat.

Keputusan untuk mendedahkan nama ahli politik atau parti politik yang terlibat dengan perbuatan ini adalah keputusan yang harus diambil oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Apabila melibatkan isu-isu politik yang sensitif, terdapat pertimbangan yang perlu dibuat mengenai integriti penyiasatan, kesahihan bukti dan prinsip keadilan. Keputusan ini juga mestilah tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan peraturan pihak berkuasa berkenaan.

pendedahan nama individu yang terlibat dapat membantu menjaga akauntabiliti dan memberikan amaran kepada mereka yang terlibat dengan kegiatan yang melanggar undang-undang. Ia juga boleh memberi keyakinan kepada orang awam bahawa tindakan sedang diambil untuk menangani isu ini dengan serius. Walau bagaimanapun, keputusan untuk dedahkan nama-nama tersebut adalah bergantung kepada undang-undang dan proses yang sedia ada di negara ini.

Jika perkara ini tidak ditangani dengan segera, MCW bimbang melihat peningkatan aktiviti perjudian dalam talian yang semakin tidak terkawal, risiko penipuan atau penyalahgunaan data pengguna dan kemungkinan gangguan sosial serta kerosakan terhadap individu dan keluarga yang terjejas akibat perjudian. Selain itu, ia juga boleh mengancam integriti institusi dan merosakkan keyakinan rakyat terhadap pihak berkuasa.

Penting bagi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya dengan segera untuk menyiasat dakwaan ini dengan teliti, menjalankan proses undang-undang yang adil dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.